website security

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการโดยรวม*
อย่างผู้เชียวชาญและเชื่อใจได้!


เราพาคุณไปสู่ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และออสเตรีย โดยบริการน่าเชื่อถือและในราคาถูก


บริการด้านวีซ่า/บริการรวมทั้งแพ๊คเกจ
- การจัดการก่อนยื่นขอวีซ่าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียนคิวนัดผ่านระบบ
อินเตอร์เนต เตรียมเอกสารก่อนยื่น เป็นหน้าที่ของเรา
- ประกันสุขภาพในการเดินทาง (ซึ่งออกโดยบริษัทพันธมิตร)
- การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการสัมภาษณ์
- ตั๋วเครื่องบินแบบบินตรง จากกรุงเทพฯสู่ ซูริค /มิวนิค/แฟรงค์เฟิร์ต และกลับสู่กรุงเทพฯ
- การติดตามวีซ่าในประเทศไทยจนเสร็จการ

ราคาเริ่มต้น CHF 1‘772.-

บริการในวันโดยสาร
- บริการโดยสารแท็กซี่ กรณีนัดพบจากบริษัทไปสนามบิน
- ช่วยเหลือในการเช้คอิน กับสายการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น CHF 78.-

บริการการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
- การบริการพาไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต

ราคาเริ่มต้น CHF 378.-


สัญญาการสมรส-การแบ่งแยกทรัพย์สิน รวมค่าแปล
บริการร่างสัญญาสมรสกำหนดการแบ่งสินสมรสในภาษาเยอรมันและแปลภาษาไทย

ราคาเริ่มต้น CHF 348.-

บริการประกันสุขภาพในการเดินทางสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมันและกลุ่มประเทศเชงเก้น
บริษัทพันธมิตรของเราจะนำเสนอประกันในราคาลดพิเศษ EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG จาก ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในการขอวีซ่า

ราคาแล้วแต่ประเภท
ประกันสุขภาพ
(ประกันสำหรับชาวต่างชาติ)
สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย บริษัทพันธมิตรของเราจะเสนอประกันเงื่อนไขชั้นยอด จากบริษัทชั้นนำ
ราคาแล้วแต่ประเภท

การจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
เราให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการในกรณีที่คู่สมรสต้องการทำเรื่องจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย

ราคาเริ่มต้น CHF 980.-

แปลเอกสารต่างๆ ราคาต่อหน้า
งานแปลเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสถานทูต
ไทย/เยอรมัน, ไทย/ฝรั่งเศส, ไทย/อิตาเลี่ยน

เยอรมัน/ไทย, ฝรั่งเศส/ไทย, อิตาเลี่ยน/ไทย

ราคาเริ่มต้น CHF 40.-

ตั๋วเครื่องบิน แบบบินตรง ในราคาถูก
สายการบินไทย, สวิสแอร์, การ์ต้าแอร์เวย์ ฯลฯ

ราคาแล้วแต่ประเภท

วีซ่าหนึ่งปี สำหรับคนรักหรือสามีชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยในประเทศไทย
*ราคาบริการ 364 ฟรังค์ ไม่รวมค่าธรรมเนียม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (โดยความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในประเทศไทย)

ราคาเริ่มต้น CHF 364.-

* ค่าบริการไม่รวมค่าภาษีของตั๋วโดยสาร,ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% และไม่รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า