website security

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมรสในประเทศไทย

หลังจากที่ได้ใช้เวลาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน หรือ ออสเตรีย คนไทยหลายคนตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยการสมรสกับคู่รักชาวต่างชาติ ในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลักๆ ก็คือ ได้พบกับคนที่รัก และไม่ต้องพบกับความซับซ้อนและใช้เวลานานในกระบวนการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกปฏิเสธวีซ่า


การสมรสและสัญญาการสมรส
ดูแล ในเรื่องการสมรสและการจัดทำสัญญาสมรส โดยจัดทำเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษตามที่ลูกค้าต้องการ โดยในสัญญามีทั้งหมด สามหน้า ซึ่งอ้างอิงกับกฎหมายตามประเทศของคู่สมรสชาวต่างชาติ

การสมรสและสัญญาสมรส เป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทย ราคา CHF 348.-เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้สมรสในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ มีประมาณ 6 อย่าง และต้องเป็นเอกสารฉบับจริง
หลังจากที่ลูกค้าเริ่มติดต่อกับบริษัทเพื่อดำเนินเรื่องการสมรส ท่านจะได้รับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้
(เอกสารนั้นไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย)

สำหรับชาวไทย จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงเช่นกัน โดยเอกสารทีจำเป็นต่างๆ มีตั้งแต่ 4 จนถึง 8 ฉบับ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดข้อมูลตั้งแต่งเริ่มติดต่อกับเราเช่นกัน
(เอกสารจะต้องทำการแปลเป็น ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรือ อิตาเลียน)

หลังจากดำเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้ว จะต้องทำการลงทะเบียนกับประเทศของคู่สมรสชาวต่างชาติด้วย โดยเอกสารภาษาไทยจะต้องทำการแปลเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส หรือ อิตาเลียน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สถานทูตสวิส เยอรมัน หรือ ออสเตรีย หากว่าเอกสารครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตสมรสให้ ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องมี ในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

หลังจาการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องแก้ไขข้อมูล เพื่อแสดงสถานะหลังจากการสมรสของคู่สมรส และแน่นอนคู่สมรสจะต้องติดตามในระหว่างกระบวนการด้วย โดยปกติแล้ว ขั้นตอนจะเริ่มด้วยการเปลี่ยนแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน ตามอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จนถึงขั้นตอนการกรอกฟอร์มขอวีซ่ากับทางสถานทูต สถานทูตจะส่งเอกสารไปที่เมืองที่อยู่ของคู่สมรสชาวต่างชาติ

โดยทั่วไปแล้ว การลงทะเบียนเรื่องการสมรส ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ ถ้าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศของคู่สมรส ได้

Nach der Einreise erhält sie von der Einwohnerkontrolle die Aufenthaltsbewilligung "B", welche ein Jahr gültig ist und jedes Jahr erneuert werden muss. Mit dieser Bewilligung erhält sie auch das Recht, sich in der Schweiz eine Arbeit zu suchen.

โดยทั่วไปแล้ว การสมรสของคู่รักต่างเชื้อชาติกัน ต้องยอมรับว่าค่อนข้างยาก อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีทั้งความสุขสมหวังและความทุกข์ ที่ตามมา ดังนั้นการวางแผนที่ดี ก่อนการสมรส จะช่วยป้องกันสถานการณ์ ที่อาจะต้องแยกทางกันในภายหลังได้ การใช้ความอดทนและการเรียนรู้ภาษาของคู่สมรส จะเป็นพื้นฐานและมีความสำคัญสำหรับชีวิตคู่


เราพร้อมช่วยเหลือเรื่องการสมรสของคุณ

ด้านล่างนี้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจของเรา

แปลเอกสาร ไม่เกิน 4 แผ่น
( หากเกินกว่า 4 แผ่น จะคิดเพิ่มต่างหาก)s

สัญญาการสมรส
การดำเนินการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ที่กรุงเทพ

ราคาดำเนินการให้ทั้งหมด รวมทั้ง การกรอกฟอร์มขอวีซ่าที่
ถูกต้อง ตั๋วเครื่องบิน บินตรงสวิตเซอร์แลนด์ ประกันการเดินทางสำหรับ 1เดือน (ออกโดยบริษัทพันธมิตร)

รวมการดำเนินการสมรสให้ทั้งหมด ราคาเริ่มต้น CHF 2‘493.-
หากชำระทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ เราลดให้ CHF 100.- ราคาเริ่มต้น CHF 2‘393.-


ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษี 7% ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต